Uitkomsten Checkvragen 7e ronde Welzijn

Vandaag is de zevende cyclus bij Welzijn afgesloten. De uitkomsten zijn verwerkt in de staafdiagrammen achter deze link. Tegenwoordig kunnen de docenten ook op portal.evalytics.nl terecht om de uitkomsten te vergelijken. Dat portal is nog wel in ontwikkeling maar na de zomervakantie is het klaar.

Als je naar de afgelopen twee studiejaren kijkt dan is er zeker een verbetering te vinden in de uitkomsten, alleen niet in de respons... 

Uitkomsten ronde 6 Welzijn

De nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen heeft voor een aantal problemen gezorgd. 

  • Afgelopen vrijdag blijkt de herinneringsmail met daarin de afname code die morgen niet automatisch naar de betreffende docenten verstuurd geweest. 
  • Een aantal docenten heeft de mail, te laat, in de mailbox voor onbelangrijke mail gevonden waardoor bij een aantal klassen de vragen niet zijn afgenomen. 

Een en ander heeft gevolg gehad voor de respons. De oorzaak van beide problemen is nog niet duidelijk maar er wordt natuurlijk gezocht naar een oplossing. Een oplossing zou kunnen om vrijdag voorafgaande aan de afname-week niet alleen de regisseur een overzicht van alle afnames en codes te bezorgen maar alle betrokken docenten een eigen lijst lessen en codes te sturen. Dat is hoe dan ook een verbetering. 

De kwantitatieve uitkomsten zijn te vinden achter deze link en de kwalitatieve uitkomsten staan hier voor JZ/SCM/CSW/SMD, die van OA vind je achter deze link en die van KO3/KO4/PWK vind je door op deze link te klikken.

Uitkomsten Welzijn tussenronde 5

Vorige week hebben de studenten van Welzijn op de nieuwe manier de HJGGV-tussenmetingvragen beantwoord (probeer zelf via bit.ly/hjggv2). De docenten die aan een klas de laatste les gaven, kregen elke ochtend een afnamecode in de mail om door te geven aan de studenten. Het afnemen is over het algemeen goed gegaan. Gemiddeld lag de respons 30% hoger dan de vorige keer! Bij één opleiding verdubbelde de respons zelfs. 

De uitkomsten van de tussenmeting zijn verwerkt in de diagrammen achter deze link. Ga met de muis over de diagrammen om ze beter te kunnen begrijpen.

Feedback acties Welzijn, ronde 5

Opleiding onderwijsassistent           

  • Lesdoelen expliciteren naar de studenten (ook voor ALA, SLB, WAP)

Opleiding PW                                  

Voor het 1e leerjaar

  • Vakken aan boeken koppelen
  • Op basis van die inventarisatie boekenlijst samenstellen

Opleiding SMD/DCW/JZ                    

  • slb’ er gaat dagwacht belangrijk maken

Uit het responstabellen (link) blijkt dat de respons deze keer 35% lager was dan een jaar geleden. 

Vandaar: 

  • De feedback actie voor alle teams Welzijn is om de totale respons boven de 500 te krijgen (vorig jaar was de respons bij de eerste tussenmeting 521)

nieuwe ronde voor alle Welzijnopleidingen

In de week voor de herfstvakantie is de cyclus weer opgepakt bij Welzijn. De kwalitatieve uitkomsten staan inmiddels online. Ze zijn de moeite van het bekijken waard, er zijn opvallende verschillen met vorig jaar. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. Ga met je muis over de histogrammen om extra informatie te kunnen zien. 

De kwalitatieve uitkomsten, de opmerkingen van de studenten, zijn te vinden achter deze links: SMD/SCM/SCW/JZ, OA, PW/KO (de links werken alleen voor de docenten van Welzijn)

Morgen (di, 25 oktober) gaan de drie teams van Welzijn aan de slag met de feedback. Het is de bedoeling dat aan het eind van de middag uit elk team een aantal feedback acties komen. Die acties komen ook op deze website te staan.

Alle opleidingen van Welzijn weer van start

Komende week wordt bij alle opleidingen van Welzijn tegelijkertijd een start gemaakt met een nieuwe hjggv?-cyclus. Jos Stokman, de regisseur bij Welzijn, heeft voor de docenten in een ppt op een rijtje gezet wat ook weer de bedoeling is van de cyclus. 

Hier en daar zijn verschillen te vinden tussen dit document en hoe de cyclus eigenlijk bedoeld is. Ik ben benieuwd wat dat oplevert of juist niet oplevert. Zoek de verschillen zou ik zeggen. Later meer daarover.