Acties bij ICT Beheer na de startmeting

Actiepunten 2e fase

Deze actiepunten zijn tijdens de vergadering van donderdag 2 november j.l. vastgesteld:

1. uitleg

Het team denkt dat de behoefte aan uitleg van de studenten te maken heeft met de nieuwe werkwijze op het MBO in vergelijking met wat de eerstejaars studenten op het VMBO gewend waren. Op het MBO wordt projectmatig gewerkt aangezien dit aansluit op de beroepspraktijk. In alle groepen wordt hier tijdens de STIP lessen aandacht aan besteed.

2. Ook de behoefte aan structuur sluit op bovenstaande aan:

  • De uitleg over de nieuwe werkwijze wordt in een structuur op Sharepoint gezet door Onno en David. Aan Monique Hulst wordt gevraagd of zij dit voor de niveau 2 studenten wil doen
  • Tijdens de STIP-lessen wordt uitgelegd waar de studenten de belangrijke informatie over de projecten, de deadlines en toetsmomenten kunnen vinden.
  • Of studenten aan projecten moeten werken of frontaal leskrijgen, ed. is vaak al duidelijk door de ruimte waarin de groepen zijn ingeroosterd. Dit wordt ook uitgelegd, spreekt voor de studenten waarschijnlijk niet vanzelf.
  • Voor de niveau 2 studenten staan de dagopdrachten op het bord.

In de eerste week van periode 2 worden deze actiepunten in de STIP-lessen bekend gemaakt en gedurende deze periode regelmatig besproken

Actiepunten 1e fase

Het onderwijsteam neemt de tips van de studenten serieus en wil daarom niet overhaast beslissen. Vandaar dat de keuze voor actiepunten tijdens de vergadering van volgende week wordt gemaakt.

Actie 1: De docenten/slb-ers bespreken met de studenten dat in de vergadering van 2 november a.s. besloten wordt welke acties uitgevoerd gaan worden vanaf periode 2 (na de toetsweek).

Het docentendashboard

Na inloggen op portal.hjggv.nl krijgt de docent meteen zijn dashboard te zien. Bovenaan staan alle uitkomsten in een overzichtsgrafiek maar direct daaronder zijn alle activiteiten rondom de cyclus te vinden waarbij de laatste bovenaan staat. Het filmpje hieronder laat zien hoe het werkt.

Werk aan de website

Een aantal links op deze website verwijst niet meer naar de juiste pagina. Er wordt hard aan gewerkt om dat op orde te krijgen. 

Op www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl staat het algemene blog voor HJGGV en op www.hjggv.nl staat informatie over het splinternieuwe online platform. Achter hjggv.nl/brochure vind je onze splinternieuwe brochure.

Mocht je een link tegenkomen die niet werkt dan zou je in de browser www kunnen veranderen in mborijnland dan kom je op de goede pagina uit.