nieuwe ronde voor alle Welzijnopleidingen

In de week voor de herfstvakantie is de cyclus weer opgepakt bij Welzijn. De kwalitatieve uitkomsten staan inmiddels online. Ze zijn de moeite van het bekijken waard, er zijn opvallende verschillen met vorig jaar. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. Ga met je muis over de histogrammen om extra informatie te kunnen zien. 

De kwalitatieve uitkomsten, de opmerkingen van de studenten, zijn te vinden achter deze links: SMD/SCM/SCW/JZ, OA, PW/KO (de links werken alleen voor de docenten van Welzijn)

Morgen (di, 25 oktober) gaan de drie teams van Welzijn aan de slag met de feedback. Het is de bedoeling dat aan het eind van de middag uit elk team een aantal feedback acties komen. Die acties komen ook op deze website te staan.

Uitkomst 3e tussenmeting SMD

Vorige week zijn voor de laatste keer dit jaar de hjggv?-vragen aan de studenten van de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening voorgelegd. Het was tegelijk de laatste keer voor heel Welzijn, tenminste dit studiejaar. De respons is lager dan de andere keren. Een van de redenen is dat er bij twee klassen iets verkeerd gegaan is bij de afname.

Ook deze keer werd de extra vraag Merk je dat de docenten aan de slag gegaan zijn met jullie feedback? gesteld. De uitkomst van deze vraag en van de andere vragen is te vinden via deze link. Als je met je muis over de diagrammen gaat, komt er extra info te voorschijn. De cijferverdeling van de cijfers die gegeven zijn vind je hier.

Uitkomst 2e tussenmeting SMD

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd, vandaar dat het een tussenmeting heet. Een opvallend aantal studenten vraagt of er toch niet op een andere manier tips gegeven kunnen worden.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de vrije Paasvrijdag. 

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.