Uitkomsten ronde 6 Welzijn

De nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen heeft voor een aantal problemen gezorgd. 

  • Afgelopen vrijdag blijkt de herinneringsmail met daarin de afname code die morgen niet automatisch naar de betreffende docenten verstuurd geweest. 
  • Een aantal docenten heeft de mail, te laat, in de mailbox voor onbelangrijke mail gevonden waardoor bij een aantal klassen de vragen niet zijn afgenomen. 

Een en ander heeft gevolg gehad voor de respons. De oorzaak van beide problemen is nog niet duidelijk maar er wordt natuurlijk gezocht naar een oplossing. Een oplossing zou kunnen om vrijdag voorafgaande aan de afname-week niet alleen de regisseur een overzicht van alle afnames en codes te bezorgen maar alle betrokken docenten een eigen lijst lessen en codes te sturen. Dat is hoe dan ook een verbetering. 

De kwantitatieve uitkomsten zijn te vinden achter deze link en de kwalitatieve uitkomsten staan hier voor JZ/SCM/CSW/SMD, die van OA vind je achter deze link en die van KO3/KO4/PWK vind je door op deze link te klikken.

Uitkomsten Welzijn tussenronde 5

Vorige week hebben de studenten van Welzijn op de nieuwe manier de HJGGV-tussenmetingvragen beantwoord (probeer zelf via bit.ly/hjggv2). De docenten die aan een klas de laatste les gaven, kregen elke ochtend een afnamecode in de mail om door te geven aan de studenten. Het afnemen is over het algemeen goed gegaan. Gemiddeld lag de respons 30% hoger dan de vorige keer! Bij één opleiding verdubbelde de respons zelfs. 

De uitkomsten van de tussenmeting zijn verwerkt in de diagrammen achter deze link. Ga met de muis over de diagrammen om ze beter te kunnen begrijpen.

nieuwe ronde voor alle Welzijnopleidingen

In de week voor de herfstvakantie is de cyclus weer opgepakt bij Welzijn. De kwalitatieve uitkomsten staan inmiddels online. Ze zijn de moeite van het bekijken waard, er zijn opvallende verschillen met vorig jaar. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. Ga met je muis over de histogrammen om extra informatie te kunnen zien. 

De kwalitatieve uitkomsten, de opmerkingen van de studenten, zijn te vinden achter deze links: SMD/SCM/SCW/JZ, OA, PW/KO (de links werken alleen voor de docenten van Welzijn)

Morgen (di, 25 oktober) gaan de drie teams van Welzijn aan de slag met de feedback. Het is de bedoeling dat aan het eind van de middag uit elk team een aantal feedback acties komen. Die acties komen ook op deze website te staan.

Uitkomst 3e tussenmeting SMD

Vorige week zijn voor de laatste keer dit jaar de hjggv?-vragen aan de studenten van de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening voorgelegd. Het was tegelijk de laatste keer voor heel Welzijn, tenminste dit studiejaar. De respons is lager dan de andere keren. Een van de redenen is dat er bij twee klassen iets verkeerd gegaan is bij de afname.

Ook deze keer werd de extra vraag Merk je dat de docenten aan de slag gegaan zijn met jullie feedback? gesteld. De uitkomst van deze vraag en van de andere vragen is te vinden via deze link. Als je met je muis over de diagrammen gaat, komt er extra info te voorschijn. De cijferverdeling van de cijfers die gegeven zijn vind je hier.

Uitkomsten 3e ronde voor OA, PW en JZ

Vorige week is de derde ronde gestart bij drie opleidingen van Welzijn: Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker en Jeugdzorg. De uitkomsten zijn hier te vinden: de kwalitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

De tips van de studenten vind je via deze links: tips vanuit OA, tips vanuit PW en de tips vanuit JZ (de links werken alleen voor de docenten van het domein).

Uitkomst 2e tussenmeting OA en PW

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de Koningsspelen.

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Uitkomst 2e tussenmeting SMD

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd, vandaar dat het een tussenmeting heet. Een opvallend aantal studenten vraagt of er toch niet op een andere manier tips gegeven kunnen worden.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de vrije Paasvrijdag. 

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.