de cijferverdelingen

Bij elke ronde en tussenronde wordt aan de studenten gevraagd om een cijfer te geven voor hoeveel ze geleerd hebben die dag. Aan het eind van de week worden alle resultaten bij elkaar gedaan en in een histogram weergegeven. Hieronder vind je de histogrammen per opleiding geordend. De andere uitkomsten vind je achter deze link.

Bij de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening:

Het aantal studenten dat een cijfer geeft, is niet elke ronde hetzelfde. Het verschil is verdisconteerd in de verticale as. Zo zijn de plaatjes per opleiding onderling qua vorm goed met elkaar te vergelijken.
Let op bij het aflezen van de tabel: de 6 op de horizontale as staat links van de aantallen zessen. Dat geldt ook voor de andere cijfers.

Bij de opleiding Onderwijsassistent:
Bij de opleiding Pedagogisch Medewerker:
Bij de opleiding Jeugdzorg: