nieuwe ronde voor alle Welzijnopleidingen

In de week voor de herfstvakantie is de cyclus weer opgepakt bij Welzijn. De kwalitatieve uitkomsten staan inmiddels online. Ze zijn de moeite van het bekijken waard, er zijn opvallende verschillen met vorig jaar. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. Ga met je muis over de histogrammen om extra informatie te kunnen zien. 

De kwalitatieve uitkomsten, de opmerkingen van de studenten, zijn te vinden achter deze links: SMD/SCM/SCW/JZ, OA, PW/KO (de links werken alleen voor de docenten van Welzijn)

Morgen (di, 25 oktober) gaan de drie teams van Welzijn aan de slag met de feedback. Het is de bedoeling dat aan het eind van de middag uit elk team een aantal feedback acties komen. Die acties komen ook op deze website te staan.

Uitkomsten 3e ronde voor OA, PW en JZ

Vorige week is de derde ronde gestart bij drie opleidingen van Welzijn: Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker en Jeugdzorg. De uitkomsten zijn hier te vinden: de kwalitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

De tips van de studenten vind je via deze links: tips vanuit OA, tips vanuit PW en de tips vanuit JZ (de links werken alleen voor de docenten van het domein).

Uitkomst 2e tussenmeting OA en PW

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de Koningsspelen.

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Uitkomst 2e ronde OA

Deze week zijn de hjggv?-vragen voor de tweede keer gesteld bij de opleiding Onderwijsassistent. De uitkomst is te vinden achter deze link: de kwantitatieve uitkomsten en achter deze link: de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.) 

De tips van de studenten staan achter deze link maar zijn alleen beschikbaar voor de docenten van het domein.