de kwantitatieve uitkomsten

Hieronder vind je de uitkomsten van de hjggv?-cyclus bij TechEII.

Bij elke ronde van de hjggv?-cyclus kunnen de studenten ook tips geven. De tips van elke ronde zijn te vinden achter deze link. De link werkt alleen voor de docenten van TechEII.


Percentage JA-zeggers
Gemiddelde
Cijferverdeling

Percentage tipgevers
Respons
 Aantal laatste lessen waarin de vragen gesteld zijn