Uitkomsten Startvragen 7e ronde MHS12

Via deze link kom je bij de staafdiagrammen en histogrammen van Hospitality & Service. De uitkomsten van de 7e Startweek van de Middelbare Hotelschool leerjaar 1 zijn daar in verwerkt. Leerjaar 2 was op stage, dat is één van de redenen dat de respons wat tegenvalt. Het percentage JA-zeggers op de vraag Hebjegenoeggeleerdvandaag? was niet eerder zo goed.

Dit is de link naar de tips. De docenten van MHS12 kunnen ook inloggen op portal.evalytics.nl om de uitkomsten én de tips te zien. Tenminste als alles werkt zoals de bedoeling is. Ik hoor dat graag!!!


Nieuwe rondes

Vandaag zijn het domein Handel en de opleiding Facilitaire Dienstverlening aan een nieuwe cyclus begonnen.  

Bij Handel gaat het om twee responsgroepen: bij HandelO gaat het om de BOL-studenten en HandelB om de BBL-studenten. Dit is de twee keer dat de cyclus doorlopen wordt. Achter deze link zie je de uitkomsten tot nu toe. 
Bij FD is het al de zevende cyclus. De uitkomsten van FD zijn tussen alle andere uitkomsten van het domein hier te vinden.

Opbrengst ronde 6 Horeca, Bakkerij en Facilitair

De afgelopen week zijn voor eerst in één week aan alle responsgroepen tegelijkertijd de HJGGV?-vragen voorgelegd. Voorafgaande aan de week hebben de docenten die dat betrof een verzamelmailtje gekregen van alle laatste lessen die ze deze week zouden tegenkomen, inclusief de afnamecodes. Gedurende de week kregen ze bovendien elke dag waarvoor dat relevant was een herinneringsmailtje. 

In het staat je hieronder zie je hoe vaak per dag het afnemen gelukt is. 


Achter deze link kun je alle opbrengsten van alle responsgroepen terugvinden. Nu telkens verdeeld over twee diagrammen, eentje voor Hospitality & Services en eentje voor Food Design. 

Klik op de responsgroep om naar de tips te gaan (de links werken alleen voor de docenten van het domein):

Uitkomsten FD, GHV en MHS ronde 5t

Afgelopen week en deze week heeft er voor het eerst een tussenmeting plaatsgevonden bij opleidingen Facilitaire Dienstverlening, Gastheervrouw niv2 én niv3 en de eerste twee- en de laatste twee studiejaren van de Middelbare Hotelschool. Maandag volgt de tussenmeting bij LGB en dan is de tussenmeting bij alle opleidingen van het domein Horeca, Bakkerij en Facilitair afgenomen. 

De uitkomsten van de tussenmeting zijn in de staafdiagrammen te vinden achter deze link. Met name de respons is opvallend. Dat de respons bij Bakkerij niv 3 lager is uitgevallen, is te wijten aan een fout bij het genereren van de afnamecodes. Die fout is blijvend hersteld.

Ga met je muis over elke staafdiagram om meer informatie te kunnen zien. Op je tablet kun je met je vinger op de diagram tikken.

De volgende keer gaan we het afnemen van de vragen bundelen. De planning is nu dat we in de eerste week na de kerstvakantie de HJGGV?-vragen gaan voorleggen aan de studenten van de twee bakkerij- en de twee koksopleidingen. En in de tweede week krijgen alle studenten van de andere opleidingen van het domein de vragen voorgeschoteld. De week daarop, op donderdagmiddag, gaan alle opleidingen aan de slag met de feedback van de studenten om aan het eind van de middag te komen tot een aantal feedback acties per opleiding. De acties worden in de week daarna besproken met de studenten tijdens de SLB-lessen. 

Geen uitkomsten tussenronde Bakkerij-opleidingen

Vorige week is de afname van de tussenmetingvragen bij de Bakkerij opleidingen niet goed gegaan. De nieuwe manier van afnemen zorgde hier en daar voor problemen. Een aantal studenten bleek voor het beantwoorden van de vragen, de website app.evalytics.nl te googlen in plaats van de website in te tikken in de browser. Ze kwamen dan via via op een internetpagina terecht die er precies hetzelfde uitzag als de goede pagina maar wel een ander internetadres had nl. student.evalytics.nl. Het gevolg daarvan was dat de afnamecode die ze van de docent gekregen hadden, niet werkte.

Een ander probleem was dat er afgelopen week veel roosterwijzigingen nodig waren. Het moment van afnemen of het klaslokaal veranderde daardoor nogal eens en de vervangende docent wist vaak niet van het afnemen of had de afnamencode niet. 

De tussenmeting bij de Bakkerij-opleidingen gaan we niet opnieuw organiseren. We speelden al met de gedachte om bij opleidingen waar het aantal Ja-zeggers hoger is dan 75% en de respons op orde - en beide is zo bij de bakkers - de tussenmeting over te slaan. De vraag of te merken is dat de docenten met de feedback aan de slag zijn gegaan verschuiven we dan naar het begin van de cyclus. Dat gaan we vanaf nu doen. 

Deze week zijn alle Welzijnopleidingen bezig met de tussenmeting en we blijken genoeg van vorige week geleerd te hebben. Tot nu toe loopt alles, ondanks de roosterwijzigingen en de problemen met het internet, vlekkeloos.

Uitkomsten ronde 5 MHS en tussenmeting ronde 5 Koks

Alle opleidingen van Horeca, Bakkerij en Facilitair zijn gestart met ronde 5. De Middelbare Hotelschool was de laatste om te starten terwijl de Koksopleidingen al bij de tussenmeting aangekomen zijn. Bij de tussenmeting wordt onder andere gevraagd of de studenten kunnen merken dat de docenten met de feedback, die aan het begin van de ronde is gegeven, aan de slag zijn gegaan.

Achter deze link zijn de kwantitatieve uitkomsten te vinden. Ga met je muis over de diagrammen om ze begrijpelijker te maken. Voor de cijferverdelingen kun je klikken op deze link. Je kunt er zien wat voor cijfers de JA-zeggers en de Nee-zeggers gegeven hebben.

De docenten van de Koksopleidingen hebben afgelopen weken steeds zelf de link naar de tussenmetingvragen aan de studenten bezorgd. De betreffende docenten kregen elke dag vanuit het inbouw zijnde HJGGV?-platform automatische een mailtje ter herinnering. 

De link naar de tips van de 1e- en 2e-jaars MHS-studenten staan hier, en de link naar die van de 3e- en 4e-jaars MHS-studenten staan hier (de links werken alleen de docenten van het domein)(bij een tussenmeting wordt er niet om tips gevraagd dus geen tips voor de Koks deze keer).

Feedback acties formuleren met FD, ronde 5

Terugblik

 • Teksten mailtjes, feedback?
 • Nieuwe cyclus met extra vragen, komende tussenmeting start 21 november
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwantitatief
 • Vorige keer percentage studenten dat herkend versus komende keer, ambitie?
 • Vorige keer respons versus komende keer, ambitie?
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwalitatief (alleen zichtbaar voor de docenten)
 • Vorige keer feedback acties 

Feedback acties voor de komende periode:

 • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 120 keer beantwoord (was afgelopen week 90 keer). Vergeleken met de afgelopen week zijn er volgende keer meer klassen op stage dus 120 is ambitieus "maar we doen het wel".
 • 70% van de studenten herkent dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback. Vorige keer was het 63% "maar ook hier hebben we ambities"
 • De klachten over de Wifi worden doorgegeven aan de Manager Onderwijs en het klachtenformulier dat bij de Manager Onderwijs ligt wordt opnieuw onder aandacht van de studenten gebracht.
 • Aan de studenten wordt gevraagd aandacht te blijven besteden aan het formuleren van de feedback. Vooral als er bij het schrijven weinig woorden worden gebruikt, is het niet altijd duidelijk wat er nu eigenlijk bedoeld wordt of hoe de student het liever zou zien.
 • De docenten gaan bij elke les expliciet vertellen wat het doel van de les is én wat de verbinding van het doel is met de praktijk en het beroep (onderwijs vanuit de beroepscontext). De docenten zorgen ervoor dat de studenten in elke les een inleiding, een middenstuk en een afsluiting herkennen.
 • De feedback acties worden met de studenten tijdens SLB-lessen besproken.