de kwantitatieve uitkomsten

Hieronder vind je de uitkomsten van de hjggv?-cyclus bij ICT-beheer.

Bij elke ronde van de hjggv?-cyclus kunnen de studenten ook tips geven. De tips van elke ronde zijn te vinden achter deze link. De link werkt alleen voor de docenten van ICT-beheer.

Als je met je muis over de staafdiagrammen gaat, wordt extra informatie getoond. Je kunt, op je tablet, ook met je vinger op de staven tikken. 

Percentage JA-zeggers
Gemiddelde
Cijferverdeling

Percentage tipgevers
Respons
 Aantal laatste lessen waarin de vragen gesteld zijn