de cijferverdelingen

Bij elke ronde en tussenronde wordt aan de studenten gevraagd om een cijfer te geven voor hoeveel ze geleerd hebben die dag. Aan het eind van de week worden alle resultaten bij elkaar gedaan en in een histogram weergegeven. Hieronder vind je de histogrammen per opleiding(sdeel) geordend. De andere uitkomsten vind je achter deze link.

Bij de opleiding Uitvoerend bakker:

Het aantal studenten dat een cijfer geeft, is niet elke ronde hetzelfde. Het verschil is verdisconteerd in de verticale as. Zo zijn de plaatjes per opleiding onderling qua vorm goed met elkaar te vergelijken.
Let op bij het aflezen van de tabel: de 6 op de horizontale as staat links van de aantallen zessen. Dat geldt ook voor de andere cijfers.

Bij de opleiding Zelfstandig werkend bakker:

Bij de opleiding Gastheer/Gastvrouw niveau 2:

Bij de opleiding Gastheer/Gastvrouw niveau 3:

Bij opleidingen Facilitaire dienstverlening:

Bij de opleiding Middelbare Hotelschool leerjaar 1&2 (bij de 3e ronde waren er te weinig respondenten om een verdeling mee te maken):

Bij de opleiding Middelbare Hotelschool leerjaar 3&4:

Bij de opleiding Kok niveau 2:

Bij de opleiding Kok niveau 3:

Bij de opleidingen Leidinggevende Horeca en Bakkerij: