Uitkomsten ronde 6 Welzijn

De nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen heeft voor een aantal problemen gezorgd. 

  • Afgelopen vrijdag blijkt de herinneringsmail met daarin de afname code die morgen niet automatisch naar de betreffende docenten verstuurd geweest. 
  • Een aantal docenten heeft de mail, te laat, in de mailbox voor onbelangrijke mail gevonden waardoor bij een aantal klassen de vragen niet zijn afgenomen. 

Een en ander heeft gevolg gehad voor de respons. De oorzaak van beide problemen is nog niet duidelijk maar er wordt natuurlijk gezocht naar een oplossing. Een oplossing zou kunnen om vrijdag voorafgaande aan de afname-week niet alleen de regisseur een overzicht van alle afnames en codes te bezorgen maar alle betrokken docenten een eigen lijst lessen en codes te sturen. Dat is hoe dan ook een verbetering. 

De kwantitatieve uitkomsten zijn te vinden achter deze link en de kwalitatieve uitkomsten staan hier voor JZ/SCM/CSW/SMD, die van OA vind je achter deze link en die van KO3/KO4/PWK vind je door op deze link te klikken.