de kwantitatieve uitkomsten

Hieronder vind je de uitkomsten van de HJGGV?-cyclus bij Welzijn.
Telkens als er een ronde geweest is, worden de diagrammen aangepast. Je ziet hier dus steeds de laatste stand van zaken. 
Als je met je muis over de staafdiagrammen gaat, wordt extra informatie getoond. Je kunt, op je tablet, ook met je vinger op de staven tikken.
Bij elke ronde van de hjggv?-cyclus kunnen de studenten ook tips geven. De tips van elke ronde zijn te vinden achter deze link. De link werkt alleen voor de docenten van Welzijn.

Vanaf schooljaar 16/17 zijn de studenten (en docenten) van JZ ondergebracht bij SMD/SCW/SCW/JZ.

Bij de laatste afname vorig jaar (afname 3t) is er één vraag toegevoegd aan de hjggv?-vragen, nl: Merk je dat de docenten aan de slag zijn gegaan met jullie feedback? Je vindt de antwoorden terug in de diagram hieronder. Dit studiejaar wordt die vraag bij elke tussenafname gesteld.

De verdeling van de cijfers bij SMD, OA, PW en JZ vind je achter deze link.
 Het aantal keren dat de hjggv?-vragen zijn beantwoord:
16/17 ronde 5: 363, tussenmeting 5t: 478, 6: 225, 7: 343, 7: 127
15/16 ronde 1: 564, tussenmeting 1t: 521, 2: 497, 2t: 347, 3: 444, 3t: 90 (met ronde 3t heeft alleen SMD mee kunnen doen). Bij elkaar 2463 keer.
Alles bij elkaar 3529 keer.
 Bij tussenrondes worden geen tips opgehaald. Vandaar dat je daarover geen percentages tegenkomt in de staafdiagram.