de kwantitatieve uitkomsten

Hieronder vind je de uitkomsten van de HJGGV?-cyclus bij Helpende zorg en welzijn.
Telkens als er een ronde geweest is, worden de diagrammen aangepast. Je ziet hier dus steeds de laatste stand van zaken. 
Als je met je muis over de staafdiagrammen gaat, wordt extra informatie getoond. Je kunt, op je tablet, ook met je vinger op de staven tikken. 
Bij elke ronde van de hjggv?-cyclus kunnen de studenten ook tips geven. De tips van elke ronde zijn te vinden achter deze link. De link werkt alleen voor de docenten van HZW.

Bij de afgelopen tussenmeting is er één vraag toegevoegd aan de hjggv?-vragen, nl: Merk je dat de docenten aan de slag zijn gegaan met jullie feedback? Je vindt de antwoorden terug in de diagram hierboven. 

De verdeling van de cijfers bij HZW vind je achter deze link.

Bij tussenrondes worden geen tips opgehaald. Vandaar dat je daarover geen percentages tegenkomt in de staafdiagram.