Feedback acties Welzijn, ronde 5

Opleiding onderwijsassistent           

  • Lesdoelen expliciteren naar de studenten (ook voor ALA, SLB, WAP)

Opleiding PW                                  

Voor het 1e leerjaar

  • Vakken aan boeken koppelen
  • Op basis van die inventarisatie boekenlijst samenstellen

Opleiding SMD/DCW/JZ                    

  • slb’ er gaat dagwacht belangrijk maken

Uit het responstabellen (link) blijkt dat de respons deze keer 35% lager was dan een jaar geleden. 

Vandaar: 

  • De feedback actie voor alle teams Welzijn is om de totale respons boven de 500 te krijgen (vorig jaar was de respons bij de eerste tussenmeting 521)