Acties bij ICT Beheer na de startmeting

Actiepunten 2e fase

Deze actiepunten zijn tijdens de vergadering van donderdag 2 november j.l. vastgesteld:

1. uitleg

Het team denkt dat de behoefte aan uitleg van de studenten te maken heeft met de nieuwe werkwijze op het MBO in vergelijking met wat de eerstejaars studenten op het VMBO gewend waren. Op het MBO wordt projectmatig gewerkt aangezien dit aansluit op de beroepspraktijk. In alle groepen wordt hier tijdens de STIP lessen aandacht aan besteed.

2. Ook de behoefte aan structuur sluit op bovenstaande aan:

  • De uitleg over de nieuwe werkwijze wordt in een structuur op Sharepoint gezet door Onno en David. Aan Monique Hulst wordt gevraagd of zij dit voor de niveau 2 studenten wil doen
  • Tijdens de STIP-lessen wordt uitgelegd waar de studenten de belangrijke informatie over de projecten, de deadlines en toetsmomenten kunnen vinden.
  • Of studenten aan projecten moeten werken of frontaal leskrijgen, ed. is vaak al duidelijk door de ruimte waarin de groepen zijn ingeroosterd. Dit wordt ook uitgelegd, spreekt voor de studenten waarschijnlijk niet vanzelf.
  • Voor de niveau 2 studenten staan de dagopdrachten op het bord.

In de eerste week van periode 2 worden deze actiepunten in de STIP-lessen bekend gemaakt en gedurende deze periode regelmatig besproken

Actiepunten 1e fase

Het onderwijsteam neemt de tips van de studenten serieus en wil daarom niet overhaast beslissen. Vandaar dat de keuze voor actiepunten tijdens de vergadering van volgende week wordt gemaakt.

Actie 1: De docenten/slb-ers bespreken met de studenten dat in de vergadering van 2 november a.s. besloten wordt welke acties uitgevoerd gaan worden vanaf periode 2 (na de toetsweek).

Teamacties ICT beheer na de eerste Startweek

Onderstaand mailtje is verstuurd naar de studenten van ICT beheer. Het was eigenlijk de bedoeling om ook de Checkvragen te stellen maar er was geen geschikte afname week meer te vinden.


Beste Student,

Enige weken geleden vond de enquête plaats “Heb je genoeg geleerd vandaag?”.
 
Allereerst willen we alle studenten die hebben meegedaan een compliment geven voor het serieus invullen van deze enquête. De resultaten van deze enquête zijn bekeken en verwerkt. Daar waar het mogelijk was om voorgestelde of gewenste verbeteringen door te voeren, hebben wij eerste maatregelen genomen om aan die wensen tegemoet te komen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor het komende schooljaar wijzigingen aangebracht voor de Leerpleinuren.
 
Wil je  de uitkomsten van de enquête  nog eens terug lezen, gebruik dan de deze linkIn het nieuwe schooljaar zullen we doorgaan met deze enquêtes. Wij hopen dat wij ook dan weer kunnen rekenen op een positieve bijdrage van alle studenten.
 
Mvg
 
Hans Duijndam.
Manager opleidingen  ICT Beheer
0648932378
ROC Leiden