nieuwe ronde voor alle Welzijnopleidingen

In de week voor de herfstvakantie is de cyclus weer opgepakt bij Welzijn. De kwalitatieve uitkomsten staan inmiddels online. Ze zijn de moeite van het bekijken waard, er zijn opvallende verschillen met vorig jaar. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. Ga met je muis over de histogrammen om extra informatie te kunnen zien. 

De kwalitatieve uitkomsten, de opmerkingen van de studenten, zijn te vinden achter deze links: SMD/SCM/SCW/JZ, OA, PW/KO (de links werken alleen voor de docenten van Welzijn)

Morgen (di, 25 oktober) gaan de drie teams van Welzijn aan de slag met de feedback. Het is de bedoeling dat aan het eind van de middag uit elk team een aantal feedback acties komen. Die acties komen ook op deze website te staan.

Alle opleidingen van Welzijn weer van start

Komende week wordt bij alle opleidingen van Welzijn tegelijkertijd een start gemaakt met een nieuwe hjggv?-cyclus. Jos Stokman, de regisseur bij Welzijn, heeft voor de docenten in een ppt op een rijtje gezet wat ook weer de bedoeling is van de cyclus. 

Hier en daar zijn verschillen te vinden tussen dit document en hoe de cyclus eigenlijk bedoeld is. Ik ben benieuwd wat dat oplevert of juist niet oplevert. Zoek de verschillen zou ik zeggen. Later meer daarover.

Uitkomst 3e tussenmeting SMD

Vorige week zijn voor de laatste keer dit jaar de hjggv?-vragen aan de studenten van de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening voorgelegd. Het was tegelijk de laatste keer voor heel Welzijn, tenminste dit studiejaar. De respons is lager dan de andere keren. Een van de redenen is dat er bij twee klassen iets verkeerd gegaan is bij de afname.

Ook deze keer werd de extra vraag Merk je dat de docenten aan de slag gegaan zijn met jullie feedback? gesteld. De uitkomst van deze vraag en van de andere vragen is te vinden via deze link. Als je met je muis over de diagrammen gaat, komt er extra info te voorschijn. De cijferverdeling van de cijfers die gegeven zijn vind je hier.

Uitkomst 2e tussenmeting SMD

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd, vandaar dat het een tussenmeting heet. Een opvallend aantal studenten vraagt of er toch niet op een andere manier tips gegeven kunnen worden.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de vrije Paasvrijdag. 

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Uitkomst 2e ronde SMD staat online

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen voor de tweede keer gesteld bij de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Tussen de eerste ronde en de tweede is er een tussenmeting geweest. De uitkomst van deze ronde, en de vorige, zijn te vinden achter deze links: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

De tips van de studenten zijn alleen beschikbaar voor de docenten van het domein en zijn te vinden achter deze link.

Introductie van de tussenmeting bij Welzijn

Bij Welzijn zijn we gestart met een zogenaamde tussenmeting. De studenten van SMD krijgen deze week aan het eind van elke laatste les wel de vraag voorgeschoteld of ze die dag genoeg geleerd hebben en of ze een cijfer willen geven voor hoeveel ze geleerd hebben maar er worden geen tips gevraagd. 

De tussenmeting is handig omdat we dan sneller zicht kunnen krijgen of - en hoe - de week die uitgekozen wordt om de hjggv?-vragen te stellen van invloed is op de uitkomsten. Het verwerken van de uitkomsten kost namelijk veel minder tijd als er geen tips bij zijn. Tegelijkertijd bezorgen we de docenten, en de studenten, extra informatie over de stand van zaken tussen twee metingen mét tips door. 

Volgende week komen de Onderwijsassistenten aan de beurt en de week daarna de studenten die de opleiding Pedagogisch Medewerker doen. De opleiding Jeugdzorg doet niet mee. Het aantal studenten is daar ondertussen als gevolg van de examens te klein voor geworden. De opleiding blijft wel mee doen in de normale rondes.

De tips van de SMD-studenten

In de week voor de herfstvakantie hebben de studenten van SMD de hjggv?-vragen beantwoord. De uitkomsten, zonder de tips, zijn al eerder in dit berichtje geplaatst. De uitkomsten inclusief de tips zijn te vinden achter deze link. Alleen collega’s van Welzijn zijn geautoriseerd om ze te bekijken.

Bij Welzijn zijn, anders dat bij het domein Horeca, Bakkerij en Facilitair, geen speciale bijeenkomsten gepland om tot feedback-acties te komen.