Acties bij ICT Beheer na de startmeting

Actiepunten 2e fase

Deze actiepunten zijn tijdens de vergadering van donderdag 2 november j.l. vastgesteld:

1. uitleg

Het team denkt dat de behoefte aan uitleg van de studenten te maken heeft met de nieuwe werkwijze op het MBO in vergelijking met wat de eerstejaars studenten op het VMBO gewend waren. Op het MBO wordt projectmatig gewerkt aangezien dit aansluit op de beroepspraktijk. In alle groepen wordt hier tijdens de STIP lessen aandacht aan besteed.

2. Ook de behoefte aan structuur sluit op bovenstaande aan:

 • De uitleg over de nieuwe werkwijze wordt in een structuur op Sharepoint gezet door Onno en David. Aan Monique Hulst wordt gevraagd of zij dit voor de niveau 2 studenten wil doen
 • Tijdens de STIP-lessen wordt uitgelegd waar de studenten de belangrijke informatie over de projecten, de deadlines en toetsmomenten kunnen vinden.
 • Of studenten aan projecten moeten werken of frontaal leskrijgen, ed. is vaak al duidelijk door de ruimte waarin de groepen zijn ingeroosterd. Dit wordt ook uitgelegd, spreekt voor de studenten waarschijnlijk niet vanzelf.
 • Voor de niveau 2 studenten staan de dagopdrachten op het bord.

In de eerste week van periode 2 worden deze actiepunten in de STIP-lessen bekend gemaakt en gedurende deze periode regelmatig besproken

Actiepunten 1e fase

Het onderwijsteam neemt de tips van de studenten serieus en wil daarom niet overhaast beslissen. Vandaar dat de keuze voor actiepunten tijdens de vergadering van volgende week wordt gemaakt.

Actie 1: De docenten/slb-ers bespreken met de studenten dat in de vergadering van 2 november a.s. besloten wordt welke acties uitgevoerd gaan worden vanaf periode 2 (na de toetsweek).

Startvragen bij team SecFin in de week van 8 mei

In de week van 1 mei wordt de meting van de week van 8 mei aangekondigd tijdens de SLB-lessen van het team secretarieel, financieel en administratief.

De SLB-er bespreekt met de studenten 

 • de reden van deze startvragen, bijvoorbeeld om het onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor de studenten
 • de werkwijze van de cyclus: nu de startvragen en over een paar weken, na het uitvoeren van een teamactie, de checkvragen
 • een verzoek aan de studenten om vooral specifieke tips te geven zodat het team hier een goed actiepunt uit kan halen

Volgende week checkmeting bij Handel

Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar en heeft deze uitgedeeld aan de studenten in de week van 1 mei wordt deze actie nogmaals besproken 

 •  tijdens de SLB les in de wek van 1 mei worden de nieuwe check-vragen aangekondigd bij de studenten in de week van 8 mei.

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd:

 • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
 • 290 studenten reageren op de checkvragen

Donderdag of uiterlijk vrijdag worden de codes bekend gemaakt voor de afname van de checkvragen in de laatste lessen in de week van 8 mei. Zoals gebruikelijk wordt dit herhaald op iedere lesochtend bij de docenten van de laatste lessen.

De ambitie van team Handel in periode 4

Als één van de tips van studenten is de structuur en duidelijkheid per vak voor de komende lesperiode als actiepunt aangenomen bij het team Handel:

 • In alle groepen wordt tijdens de SLB-les aandacht besteed aan de nieuwe actie door deze aan te kondigen en hierover met de studenten in gesprek te gaan
 • Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar (voorbeelden hiervan worden op de site 'Heb je genoeg geleerd vandaag' geplaatst) en bespreekt deze met de studenten

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd als het team het daar mee eens is:

 • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
 • 290 studenten reageren op de checkvragen