Geen uitkomsten tussenronde Bakkerij-opleidingen

Vorige week is de afname van de tussenmetingvragen bij de Bakkerij opleidingen niet goed gegaan. De nieuwe manier van afnemen zorgde hier en daar voor problemen. Een aantal studenten bleek voor het beantwoorden van de vragen, de website app.evalytics.nl te googlen in plaats van de website in te tikken in de browser. Ze kwamen dan via via op een internetpagina terecht die er precies hetzelfde uitzag als de goede pagina maar wel een ander internetadres had nl. student.evalytics.nl. Het gevolg daarvan was dat de afnamecode die ze van de docent gekregen hadden, niet werkte.

Een ander probleem was dat er afgelopen week veel roosterwijzigingen nodig waren. Het moment van afnemen of het klaslokaal veranderde daardoor nogal eens en de vervangende docent wist vaak niet van het afnemen of had de afnamencode niet. 

De tussenmeting bij de Bakkerij-opleidingen gaan we niet opnieuw organiseren. We speelden al met de gedachte om bij opleidingen waar het aantal Ja-zeggers hoger is dan 75% en de respons op orde - en beide is zo bij de bakkers - de tussenmeting over te slaan. De vraag of te merken is dat de docenten met de feedback aan de slag zijn gegaan verschuiven we dan naar het begin van de cyclus. Dat gaan we vanaf nu doen. 

Deze week zijn alle Welzijnopleidingen bezig met de tussenmeting en we blijken genoeg van vorige week geleerd te hebben. Tot nu toe loopt alles, ondanks de roosterwijzigingen en de problemen met het internet, vlekkeloos.

Uitkomsten 5e ronde Bakkers niv 2&3

Vorige week zijn de bakkers gestart met hun vijfde cyclus. Een week lang zijn aan alle studenten aan het eind van hun lesdag de hjggv?-vragen voorgelegd.

De kwantitatieve uitkomsten van beide opleidingen zijn te vinden achter deze link en de cijferverdelingen zijn de te vinden achter deze link.

De kwalitatieve uitkomsten, de tips dus, zijn voor niv2 hier te vinden en voor niv3 hier. De links werken alleen voor de docenten van het domein. 

Aanstaande donderdag gaan de docenten aan de slag met de kwantitatieve feedback. De feedback-acties die uit het overleg komen, komen daarna zo snel mogelijk op deze site te staan. Je vindt ze hier.

Een extra hjggv?-vraag tijdens ronde vier

Bij het domein Horeca, Bakkerij en Facilitaire Dienstverlening start deze week de vierde ronde van de cyclus. Eerst zijn de beide Bakkerij-opleidingen aan de beurt. Na de vakantie gaat het verder met Gastheer/Gastvrouw niv2 en ni3. 

Bij de Bakkerij-opleidingen heeft docent Stefan Koek de regie van mij overgenomen als het gaat om het binnenhalen van een zo groot mogelijke respons. Het is de volgende stap in het zoveel mogelijk borgen van de cyclus binnen het onderwijsteam zelf.

Tijdens deze laatste ronde van dit studiejaar is de deze vraag aan de hjggv?-vragen toegevoegd: 

Merk je dat de docenten aan de slag zijn gegaan met jullie feedback?

De vraag wordt natuurlijk niet elke lesdag gesteld maar komt gedurende de week één keer voorbij.

Uitkomsten 3e ronde Bakkerij-opleidingen staan online

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen voor de derde keer gesteld bij de opleiding Uitvoerend bakker en de opleiding Zelfstandig werkend bakker. De uitkomsten zijn te vinden achter deze links: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

De tips van de studenten zijn alleen beschikbaar voor de docenten van het domein. De tips van de Uitvoerend bakkers zijn te vinden achter deze link en de tips van de Zelfstandig werkend bakkers achter deze link.

2e ronde Feedback-acties Bakkerij niv2 en niv3

Afgelopen donderdag zijn de docenten van de Bakkerij-opleidingen aan de slag gegaan met de tips van de studenten. In het document hieronder vind je de feedback-acties die vervolgens zijn geformuleerd. De feedback-acties worden besproken in de SLB-lessen bij wijze van check. 

Het derde actiepunt is heel wezenlijk voor de waarde van de cyclus. Soms zijn tips van studenten te algemeen om wat mee te kunnen doen, soms zijn ze juist gekoppeld aan één gebeurtenis. Aan de studenten zal tijdens de SLB-lessen worden gevraagd om meer aandacht te besteden aan te tips bij het beantwoorden van de hjggv?-vragen.

Tijdens de bijeenkomst bleek trouwens dat er verbeteringen nodig zijn aan de werkvorm die we gebruiken om te komen tot de acties. De werkvorm leek, deze keer, in de hand te werken dat diep ingegaan werd op de tips/feedback van individuele studenten. Het samenvatten en bundelen van de reacties op de tips in een feedback-actie kwam daardoor in het gedrang.