de kwantitatieve uitkomsten

Hieronder vind je de uitkomsten van de hjggv?-cyclus bij Secretarieel & Financieel.

Bij elke ronde van de hjggv?-cyclus kunnen de studenten ook tips geven. De tips van elke ronde zijn te vinden achter deze link. De link werkt alleen voor de docenten van Secretarieel & Financieel.

Als je met je muis over de staafdiagrammen gaat, wordt extra informatie getoond. Je kunt, op je tablet, ook met je vinger op de staven tikken. 
Percentage JA-zeggers
Percentage van de studenten dat merkt dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback
 
Gemiddelde
 
Cijferverdeling

Percentage tipgevers
Respons

Aantal laatste lessen waarin de vragen gesteld zijn
OAB
De diagrammen hieronder horen bij de opleiding Ondersteunende en Administratieve Beroepen. Aan het begin van studiejaar 16/17 zijn die begonnen met de HJGGV?-cyclus. De opleiding is nu ondergebracht bij Secretarieel en Financieel.
De verdeling van de cijfers bij OAB vind je achter deze link. Bij tussenrondes worden geen tips opgehaald. Vandaar dat je daarover geen percentages tegenkomt in de staafdiagram.