Uitkomst 3e tussenmeting SMD

Vorige week zijn voor de laatste keer dit jaar de hjggv?-vragen aan de studenten van de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening voorgelegd. Het was tegelijk de laatste keer voor heel Welzijn, tenminste dit studiejaar. De respons is lager dan de andere keren. Een van de redenen is dat er bij twee klassen iets verkeerd gegaan is bij de afname.

Ook deze keer werd de extra vraag Merk je dat de docenten aan de slag gegaan zijn met jullie feedback? gesteld. De uitkomst van deze vraag en van de andere vragen is te vinden via deze link. Als je met je muis over de diagrammen gaat, komt er extra info te voorschijn. De cijferverdeling van de cijfers die gegeven zijn vind je hier.

Uitkomsten 3e ronde voor OA, PW en JZ

Vorige week is de derde ronde gestart bij drie opleidingen van Welzijn: Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker en Jeugdzorg. De uitkomsten zijn hier te vinden: de kwalitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

De tips van de studenten vind je via deze links: tips vanuit OA, tips vanuit PW en de tips vanuit JZ (de links werken alleen voor de docenten van het domein).

Uitkomst 2e tussenmeting OA en PW

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de Koningsspelen.

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Uitkomst 2e tussenmeting SMD

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd, vandaar dat het een tussenmeting heet. Een opvallend aantal studenten vraagt of er toch niet op een andere manier tips gegeven kunnen worden.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de vrije Paasvrijdag. 

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Uitkomst 2e ronde JZ

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen voor de tweede keer gesteld bij de opleiding Jeugdzorg. De uitkomst van deze ronde, en de vorige, zijn te vinden achter deze links: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

De respons is ten opzichte van de vorige keer meer dan gehalveerd. Des te kleiner de respons des te wiebeliger de uitkomst wordt. Dat de respons zo klein is, wordt deels verklaard doordat er nog maar één tweede klas van de opleiding over is die meedoet met de cyclus. Die klas loopt bovendien elke week twee dagen stage.

Hoewel aan de waarde van de diagrammen voor JZ door de lage respons niet zomaar conclusies te verbinden zijn, blijven de tips van de studenten nog net zo waardevol. Die tips zijn te vinden achter deze link (alleen voor de docenten van Welzijn).

Uitkomst 2e ronde Pedagogisch Medewerker

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen, incl. de vraag om tips, voor de tweede keer gesteld bij de opleiding PW. De uitkomst van deze ronde, de vorige en de tussenmeting zijn te vinden achter deze links: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

Wat opvalt, is dat het percentage JA-zeggers met 12 procentpunten daalt, de tweede fikse daling op een rij, terwijl het gemiddelde cijfer nu juist iets stijgt. 

De tips van de studenten zijn alleen beschikbaar voor de docenten van Welzijn en staan achter deze link.

Uitkomst 2e ronde OA

Deze week zijn de hjggv?-vragen voor de tweede keer gesteld bij de opleiding Onderwijsassistent. De uitkomst is te vinden achter deze link: de kwantitatieve uitkomsten en achter deze link: de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.) 

De tips van de studenten staan achter deze link maar zijn alleen beschikbaar voor de docenten van het domein.