Uitkomsten Checkvragen 1e ronde Secretarieel en Financieel

Bij SecFin is de eerste volledige cyclus achter de rug. De uitkomsten zijn prima maar twee ambities van de teamacties zijn net niet behaald: in plaats van 65% heeft 61% van de studenten gemerkt dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback en in plaats van in 80% van de laatste lessen zijn in 75% van de laatste lessen de HJGGV?-vragen gesteld. 

Alle uitkomsten zijn inmiddels verwerkt in de staafdiagrammen achter deze link. De docenten van SecFin kunnen ook inloggen op portal.evalytics.nl.

Teamacties Secretarieel & Financieel na de eerste Startweek

Tijdens de teamvergadering van SecFin is er gekeken naar de antwoorden op de Startvragen van de studenten vorige week. Uit de feedback van de studenten en uit ambities over de cyclus zelf zijn de volgende acties voortgekomen:

  • De SLB-docenten bespreken de uitkomsten van de Startweek en de teamacties volgende week met de studenten. De feedback zelf wordt niet besproken.
  • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek bij minstens 8 van de 10 laatste lessen de Checkvragen worden gesteld.
  • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek zal blijken dat minstens 65% van de studenten heeft herkend dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback
  • De docenten gaan nog dit studiejaar beginnen met het aanleggen van een verzameling van hun beste lesideeën zodat andere docenten van het team die kunnen overnemen. Aan de studenten wordt gevraagd om meteen hun favoriete lessen als lesidee op te sturen naar lesidee@hjggv.nl. Die ideeën komen in de verzameling lesideeën van de docenten terecht.
  • De docenten laten de studenten zien hoe volgend schooljaar een groot deel van leerpleinen omgezet zal zijn in klaslokalen, net zoals dat nu op de vierde verdieping gebeurd is. Concept plattegronden zijn te vinden achter deze link. Het probleem van de lessen op de leerpleinen en hoe daar het beste van te maken tot aan de zomervakantie komt ook aan de orde.

Uitkomsten Startvragen 1e ronde SecFin

De Startweek van eerste cyclus van Secretarieel & Financieel is voorbij. De resultaten zijn erg goed! 80% van de studenten hebben de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag? met JA beantwoord. De resultaten zijn te vinden achter deze link

De feedback van de studenten is te vinden achter deze link. Die link werkt alleen voor de docenten van SecFin. Donderdag worden de tips met het team omgezet in acties!

De cijferverdeling ziet er zo uit. De groene cijfers zijn van JA-zeggers, de rode van NEE-zeggers.

Startvragen bij team SecFin in de week van 8 mei

In de week van 1 mei wordt de meting van de week van 8 mei aangekondigd tijdens de SLB-lessen van het team secretarieel, financieel en administratief.

De SLB-er bespreekt met de studenten 

  • de reden van deze startvragen, bijvoorbeeld om het onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor de studenten
  • de werkwijze van de cyclus: nu de startvragen en over een paar weken, na het uitvoeren van een teamactie, de checkvragen
  • een verzoek aan de studenten om vooral specifieke tips te geven zodat het team hier een goed actiepunt uit kan halen

Uitkomsten OAB ronde 2

Vorige week hebben de studenten en de docenten kennisgemaakt met de nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen. Dat ging niet helemaal vlekkeloos maar dat had vooral te maken met software-foutjes. De respons is daardoor wel lager dan mogelijk was maar praktisch hetzelfde als bij de allereerste afname. We nemen deze afname daarom gewoon mee.

De kwalitatieve uitkomsten worden nog verwerkt. Als dat klaar is, zijn ze te vinden achter deze link. De kwantitatieve uitkomsten zijn verwerkt in de diagrammen. Je vindt ze door op deze link te klikken.

Surf naar bit.ly/hjggv2 om de nieuwe wijze van vragen afnemen uit te proberen op je smartphone.

feedback-acties OAB 1e ronde

De docenten van de opleiding Ondersteunende Administratieve Beroepen hebben vanmiddag de feedback besproken die studenten vorige week bij het beantwoorden van de HJGGV?-vragen hebben gegeven. 
De docenten waren verrast over het praktisch foutloze Nederlands waarin veel van de feedback was opgeschreven. En ze waren blij met het mooie percentage JA-zeggers. 

feedback-actie
De feedback was niet steeds even duidelijk voor de docenten. Als actie is nu het volgende afgesproken: 
Tijden de SLB-lessen wordt aan de studenten gevraagd of zij meer aandacht willen besteden aan het formuleren van de feedback. Ook de JA-zeggers wordt gevraagd feedback te geven.

OAB doet mee

Vorige week hebben de studenten van OAB1A en OAB1B van Ondersteundende Administratieve Beroepen voor het eerst meegedaan met de cyclus. Deze week kijken de docenten naar de uitkomsten en volgende week worden de feedback-acties die naar aanleiding van de tips van de studenten bedacht zijn met de studenten besproken. (Je kunt de acties hier vinden)

De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. De docenten van de opleiding kunnen achter deze link de tips vinden die bij de studenten vandaan komen. Voor andere kijkers werkt de link niet.