Teamacties Secretarieel & Financieel na de eerste Startweek

Tijdens de teamvergadering van SecFin is er gekeken naar de antwoorden op de Startvragen van de studenten vorige week. Uit de feedback van de studenten en uit ambities over de cyclus zelf zijn de volgende acties voortgekomen:

  • De SLB-docenten bespreken de uitkomsten van de Startweek en de teamacties volgende week met de studenten. De feedback zelf wordt niet besproken.
  • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek bij minstens 8 van de 10 laatste lessen de Checkvragen worden gesteld.
  • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek zal blijken dat minstens 65% van de studenten heeft herkend dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback
  • De docenten gaan nog dit studiejaar beginnen met het aanleggen van een verzameling van hun beste lesideeën zodat andere docenten van het team die kunnen overnemen. Aan de studenten wordt gevraagd om meteen hun favoriete lessen als lesidee op te sturen naar lesidee@hjggv.nl. Die ideeën komen in de verzameling lesideeën van de docenten terecht.
  • De docenten laten de studenten zien hoe volgend schooljaar een groot deel van leerpleinen omgezet zal zijn in klaslokalen, net zoals dat nu op de vierde verdieping gebeurd is. Concept plattegronden zijn te vinden achter deze link. Het probleem van de lessen op de leerpleinen en hoe daar het beste van te maken tot aan de zomervakantie komt ook aan de orde.