Uitkomsten Startvragen 1e ronde SecFin

De Startweek van eerste cyclus van Secretarieel & Financieel is voorbij. De resultaten zijn erg goed! 80% van de studenten hebben de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag? met JA beantwoord. De resultaten zijn te vinden achter deze link

De feedback van de studenten is te vinden achter deze link. Die link werkt alleen voor de docenten van SecFin. Donderdag worden de tips met het team omgezet in acties!

De cijferverdeling ziet er zo uit. De groene cijfers zijn van JA-zeggers, de rode van NEE-zeggers.