Uitkomsten Startvragen 1e ronde SecFin

De Startweek van eerste cyclus van Secretarieel & Financieel is voorbij. De resultaten zijn erg goed! 80% van de studenten hebben de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag? met JA beantwoord. De resultaten zijn te vinden achter deze link

De feedback van de studenten is te vinden achter deze link. Die link werkt alleen voor de docenten van SecFin. Donderdag worden de tips met het team omgezet in acties!

De cijferverdeling ziet er zo uit. De groene cijfers zijn van JA-zeggers, de rode van NEE-zeggers.

Uitkomsten OAB ronde 2

Vorige week hebben de studenten en de docenten kennisgemaakt met de nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen. Dat ging niet helemaal vlekkeloos maar dat had vooral te maken met software-foutjes. De respons is daardoor wel lager dan mogelijk was maar praktisch hetzelfde als bij de allereerste afname. We nemen deze afname daarom gewoon mee.

De kwalitatieve uitkomsten worden nog verwerkt. Als dat klaar is, zijn ze te vinden achter deze link. De kwantitatieve uitkomsten zijn verwerkt in de diagrammen. Je vindt ze door op deze link te klikken.

Surf naar bit.ly/hjggv2 om de nieuwe wijze van vragen afnemen uit te proberen op je smartphone.

OAB doet mee

Vorige week hebben de studenten van OAB1A en OAB1B van Ondersteundende Administratieve Beroepen voor het eerst meegedaan met de cyclus. Deze week kijken de docenten naar de uitkomsten en volgende week worden de feedback-acties die naar aanleiding van de tips van de studenten bedacht zijn met de studenten besproken. (Je kunt de acties hier vinden)

De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. De docenten van de opleiding kunnen achter deze link de tips vinden die bij de studenten vandaan komen. Voor andere kijkers werkt de link niet.