Feedback acties formuleren met FD, ronde 5

Terugblik

 • Teksten mailtjes, feedback?
 • Nieuwe cyclus met extra vragen, komende tussenmeting start 21 november
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwantitatief
 • Vorige keer percentage studenten dat herkend versus komende keer, ambitie?
 • Vorige keer respons versus komende keer, ambitie?
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwalitatief (alleen zichtbaar voor de docenten)
 • Vorige keer feedback acties 

Feedback acties voor de komende periode:

 • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 120 keer beantwoord (was afgelopen week 90 keer). Vergeleken met de afgelopen week zijn er volgende keer meer klassen op stage dus 120 is ambitieus "maar we doen het wel".
 • 70% van de studenten herkent dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback. Vorige keer was het 63% "maar ook hier hebben we ambities"
 • De klachten over de Wifi worden doorgegeven aan de Manager Onderwijs en het klachtenformulier dat bij de Manager Onderwijs ligt wordt opnieuw onder aandacht van de studenten gebracht.
 • Aan de studenten wordt gevraagd aandacht te blijven besteden aan het formuleren van de feedback. Vooral als er bij het schrijven weinig woorden worden gebruikt, is het niet altijd duidelijk wat er nu eigenlijk bedoeld wordt of hoe de student het liever zou zien.
 • De docenten gaan bij elke les expliciet vertellen wat het doel van de les is én wat de verbinding van het doel is met de praktijk en het beroep (onderwijs vanuit de beroepscontext). De docenten zorgen ervoor dat de studenten in elke les een inleiding, een middenstuk en een afsluiting herkennen.
 • De feedback acties worden met de studenten tijdens SLB-lessen besproken.


Uitkomsten en acties 5e ronde Koks niv2 en niv3

Vorige week is de 5e ronde van de HJGGV-cyclus bij de Koks gestart. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link en de feedback van de studenten van de niv2-studenten vind je hier, die van de niv3-studenten vind je hier (de links werkt alleen voor de docenten van het domein). 

Hieronder vind je de feedback-acties van het team. Volgende week worden ze voorgelegd aan de studenten tijdens de SLB-lessen.

2e ronde Feedback-acties Bakkerij niv2 en niv3

Afgelopen donderdag zijn de docenten van de Bakkerij-opleidingen aan de slag gegaan met de tips van de studenten. In het document hieronder vind je de feedback-acties die vervolgens zijn geformuleerd. De feedback-acties worden besproken in de SLB-lessen bij wijze van check. 

Het derde actiepunt is heel wezenlijk voor de waarde van de cyclus. Soms zijn tips van studenten te algemeen om wat mee te kunnen doen, soms zijn ze juist gekoppeld aan één gebeurtenis. Aan de studenten zal tijdens de SLB-lessen worden gevraagd om meer aandacht te besteden aan te tips bij het beantwoorden van de hjggv?-vragen.

Tijdens de bijeenkomst bleek trouwens dat er verbeteringen nodig zijn aan de werkvorm die we gebruiken om te komen tot de acties. De werkvorm leek, deze keer, in de hand te werken dat diep ingegaan werd op de tips/feedback van individuele studenten. Het samenvatten en bundelen van de reacties op de tips in een feedback-actie kwam daardoor in het gedrang.