Uitkomsten 2e tussenmeting HZW

Bij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn heeft deze week de tweede tussenmeting plaatsgevonden. Aan de tussenmeting was een extra vraag toegevoegd nl. Merk je dat de docenten aan de slag gegaan zijn met jullie feedback?. Het percentage studenten dat die vraag met JA heeft beantwoord, is terug te vinden door op de kwalitatieve uitkomsten te klikken. Je vindt daar ook de andere uitkomsten. Achter de link de cijferverdeling kun je zien of en hoe de antwoorden die de studenten geven op vraag Welk cijfer geeft je voor hoeveel je vandaag geleerd hebt? in de loop van de metingen zijn veranderd. 

Helpende Zorg en Welzijn gaat meedoen

Het team van Helpende Zorg en Welzijn gaat vanaf periode 3 aan de slag met de hjggv?-cyclus. Volgend jaar gaat er van alles veranderen aan het curriculum en het team ziet de cyclus als een mooie manier om feedback van de studenten te gebruiken bij het vormgeven van het nieuwe leerplan.  Daarnaast wordt de feedback natuurlijk ook gebruikt voor het bedenken van feedback acties om het huidige onderwijsleerproces te verbeteren. Net zoals bij Welzijn gaan we ook een tussenmeting in het midden van de cyclus afnemen.