Uitkomsten 2e tussenmeting HZW

Bij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn heeft deze week de tweede tussenmeting plaatsgevonden. Aan de tussenmeting was een extra vraag toegevoegd nl. Merk je dat de docenten aan de slag gegaan zijn met jullie feedback?. Het percentage studenten dat die vraag met JA heeft beantwoord, is terug te vinden door op de kwalitatieve uitkomsten te klikken. Je vindt daar ook de andere uitkomsten. Achter de link de cijferverdeling kun je zien of en hoe de antwoorden die de studenten geven op vraag Welk cijfer geeft je voor hoeveel je vandaag geleerd hebt? in de loop van de metingen zijn veranderd.