Volgende week checkmeting bij Handel

Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar en heeft deze uitgedeeld aan de studenten in de week van 1 mei wordt deze actie nogmaals besproken 

  •  tijdens de SLB les in de wek van 1 mei worden de nieuwe check-vragen aangekondigd bij de studenten in de week van 8 mei.

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd:

  • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
  • 290 studenten reageren op de checkvragen

Donderdag of uiterlijk vrijdag worden de codes bekend gemaakt voor de afname van de checkvragen in de laatste lessen in de week van 8 mei. Zoals gebruikelijk wordt dit herhaald op iedere lesochtend bij de docenten van de laatste lessen.