Uitkomsten Startvragen 2e ronde Handel

Vorige week is bij Handel de tweede cyclus gestart met het afnemen van de Startvragen. De doelstelling om de respons net zo groot te laten zijn als tijdens de start van de 1e cyclus is niet gehaald. Dat komt met name door een lage respons bij de BBL. Bij een lage respons worden de uitkomsten onbetrouwbaarder. Als de uitkomsten van BOL en BBL bij elkaar worden geteld, lijkt de stijgende lijn zich voort te zetten. 

Je vindt de uitkomsten achter deze link. De tips van de studenten zijn hier te vinden. De tips zijn alleen voor de docenten van Handel zichtbaar.

Opbrengst eerste tussenafname Handel

De afgelopen week hebben de docenten van Handel kennisgemaakt met de nieuwe werkwijze bij het afnemen van de tussenvragen. Aanstaande donderdag wordt de werkwijze geëvalueerd en wordt ook de opbrengst besproken. 

Hieronder een schema waarin te zien is bij hoeveel laatste lessen het afnemen is gelukt.

Achter deze link zijn is de opbrengst van de afname te vinden. Anders dan bij de start van cyclus maken we nu onderscheid tussen Handel Bol en Handel BBL. 

Uitkomsten 1e ronde Handel

In de week van 14 tot 18 november hebben alle studenten de HJGGV?-vragen beantwoord. De opleidingen Verkoopspecialist Detailhandel heeft vorig jaar al een cyclus gedraaid, nu volgt de rest. Om er voor te zorgen dat de respons hoog genoeg zou zijn, hebben we er voor gekozen om nu geen onderscheid te maken tussen de verschillende opleidingen. 

De kwantitatieve uitkomsten zijn te vinden achter deze link. De kwalitatieve uitkomsten zijn toegankelijk via deze link. De link werkt alleen voor de docenten van Handel. 

Donderdag gaan de docenten van Handel met behulp van de feedback een aantal actie formuleren die volgende week tijdens de slb-lessen gedeeld en uitgelegd worden. De feedback acties zijn straks te vinden achter deze link.

Uitkomst 1e ronde Verkoopspecialist Detailhandel

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen voor de eerste keer gesteld bij de opleiding VSD. De ronde is prima verlopen, alle laatste lessen zijn meegenomen.

De uitkomst is te vinden achter deze link: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdeling. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

De tips van de studenten zijn alleen beschikbaar voor de docenten van de opleiding, ze zijn te vinden achter deze link.