Uitkomsten 1e ronde Handel

In de week van 14 tot 18 november hebben alle studenten de HJGGV?-vragen beantwoord. De opleidingen Verkoopspecialist Detailhandel heeft vorig jaar al een cyclus gedraaid, nu volgt de rest. Om er voor te zorgen dat de respons hoog genoeg zou zijn, hebben we er voor gekozen om nu geen onderscheid te maken tussen de verschillende opleidingen. 

De kwantitatieve uitkomsten zijn te vinden achter deze link. De kwalitatieve uitkomsten zijn toegankelijk via deze link. De link werkt alleen voor de docenten van Handel. 

Donderdag gaan de docenten van Handel met behulp van de feedback een aantal actie formuleren die volgende week tijdens de slb-lessen gedeeld en uitgelegd worden. De feedback acties zijn straks te vinden achter deze link.

Geen uitkomsten tussenronde Bakkerij-opleidingen

Vorige week is de afname van de tussenmetingvragen bij de Bakkerij opleidingen niet goed gegaan. De nieuwe manier van afnemen zorgde hier en daar voor problemen. Een aantal studenten bleek voor het beantwoorden van de vragen, de website app.evalytics.nl te googlen in plaats van de website in te tikken in de browser. Ze kwamen dan via via op een internetpagina terecht die er precies hetzelfde uitzag als de goede pagina maar wel een ander internetadres had nl. student.evalytics.nl. Het gevolg daarvan was dat de afnamecode die ze van de docent gekregen hadden, niet werkte.

Een ander probleem was dat er afgelopen week veel roosterwijzigingen nodig waren. Het moment van afnemen of het klaslokaal veranderde daardoor nogal eens en de vervangende docent wist vaak niet van het afnemen of had de afnamencode niet. 

De tussenmeting bij de Bakkerij-opleidingen gaan we niet opnieuw organiseren. We speelden al met de gedachte om bij opleidingen waar het aantal Ja-zeggers hoger is dan 75% en de respons op orde - en beide is zo bij de bakkers - de tussenmeting over te slaan. De vraag of te merken is dat de docenten met de feedback aan de slag zijn gegaan verschuiven we dan naar het begin van de cyclus. Dat gaan we vanaf nu doen. 

Deze week zijn alle Welzijnopleidingen bezig met de tussenmeting en we blijken genoeg van vorige week geleerd te hebben. Tot nu toe loopt alles, ondanks de roosterwijzigingen en de problemen met het internet, vlekkeloos.

HJGGV?-vragen afnemen 2.0

Deze week wordt bij de Bakkerij opleidingen een nieuwe manier van het afnemen van de HJGGV?-vragen uitgeprobeerd. De studenten krijgen van de docenten per laatste les een code waarmee ze de vragen kunnen beantwoorden. Deze week gaat het om testen van de vragen die horen bij de tussenmeting. Je kunt zelf uitproberen hoe dat werkt met behulp van deze link. Als je wilt zien hoe het er op je mobiel uitziet, maak dan gebruik van deze link: bit.ly/hjggv2.

Uitkomsten ronde 5 MHS en tussenmeting ronde 5 Koks

Alle opleidingen van Horeca, Bakkerij en Facilitair zijn gestart met ronde 5. De Middelbare Hotelschool was de laatste om te starten terwijl de Koksopleidingen al bij de tussenmeting aangekomen zijn. Bij de tussenmeting wordt onder andere gevraagd of de studenten kunnen merken dat de docenten met de feedback, die aan het begin van de ronde is gegeven, aan de slag zijn gegaan.

Achter deze link zijn de kwantitatieve uitkomsten te vinden. Ga met je muis over de diagrammen om ze begrijpelijker te maken. Voor de cijferverdelingen kun je klikken op deze link. Je kunt er zien wat voor cijfers de JA-zeggers en de Nee-zeggers gegeven hebben.

De docenten van de Koksopleidingen hebben afgelopen weken steeds zelf de link naar de tussenmetingvragen aan de studenten bezorgd. De betreffende docenten kregen elke dag vanuit het inbouw zijnde HJGGV?-platform automatische een mailtje ter herinnering. 

De link naar de tips van de 1e- en 2e-jaars MHS-studenten staan hier, en de link naar die van de 3e- en 4e-jaars MHS-studenten staan hier (de links werken alleen de docenten van het domein)(bij een tussenmeting wordt er niet om tips gevraagd dus geen tips voor de Koks deze keer).

Feedback acties formuleren met FD, ronde 5

Terugblik

 • Teksten mailtjes, feedback?
 • Nieuwe cyclus met extra vragen, komende tussenmeting start 21 november
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwantitatief
 • Vorige keer percentage studenten dat herkend versus komende keer, ambitie?
 • Vorige keer respons versus komende keer, ambitie?
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwalitatief (alleen zichtbaar voor de docenten)
 • Vorige keer feedback acties 

Feedback acties voor de komende periode:

 • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 120 keer beantwoord (was afgelopen week 90 keer). Vergeleken met de afgelopen week zijn er volgende keer meer klassen op stage dus 120 is ambitieus "maar we doen het wel".
 • 70% van de studenten herkent dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback. Vorige keer was het 63% "maar ook hier hebben we ambities"
 • De klachten over de Wifi worden doorgegeven aan de Manager Onderwijs en het klachtenformulier dat bij de Manager Onderwijs ligt wordt opnieuw onder aandacht van de studenten gebracht.
 • Aan de studenten wordt gevraagd aandacht te blijven besteden aan het formuleren van de feedback. Vooral als er bij het schrijven weinig woorden worden gebruikt, is het niet altijd duidelijk wat er nu eigenlijk bedoeld wordt of hoe de student het liever zou zien.
 • De docenten gaan bij elke les expliciet vertellen wat het doel van de les is én wat de verbinding van het doel is met de praktijk en het beroep (onderwijs vanuit de beroepscontext). De docenten zorgen ervoor dat de studenten in elke les een inleiding, een middenstuk en een afsluiting herkennen.
 • De feedback acties worden met de studenten tijdens SLB-lessen besproken.


Feedback acties Welzijn, ronde 5

Opleiding onderwijsassistent           

 • Lesdoelen expliciteren naar de studenten (ook voor ALA, SLB, WAP)

Opleiding PW                                  

Voor het 1e leerjaar

 • Vakken aan boeken koppelen
 • Op basis van die inventarisatie boekenlijst samenstellen

Opleiding SMD/DCW/JZ                    

 • slb’ er gaat dagwacht belangrijk maken

Uit het responstabellen (link) blijkt dat de respons deze keer 35% lager was dan een jaar geleden. 

Vandaar: 

 • De feedback actie voor alle teams Welzijn is om de totale respons boven de 500 te krijgen (vorig jaar was de respons bij de eerste tussenmeting 521)

uitkomsten 5e ronde GHV en FD

Afgelopen week ging bij Gastheer/Gastvrouw en Facilitaire Dienstverlening de vijfde HJGGV?-cyclus van start. De uitkomsten van de HJGGV?-vragen zijn hier te vinden (ga met je muis over de tabellen voor meer informatie). De cijferverdelingen die bij het gemiddelde cijfer horen zijn te vinden achter deze link

Dit is de link naar de tips voor FD, dit is de link naar de tips voor GHV niv2 en dit is de link naar de tips voor GHV niv3. De links werken alleen voor docenten van het domein.

test ... 1 ... 2 ... 3

Deze week zijn we aan het testen of de email-notificatie vanuit de nieuwe HJGGV?-omgeving naar de docenten van teams waar de HJGGV?-vragen moeten worden gesteld, in orde is. De koppeling met het rooster wordt getest en we gaan na of de communicatie helder genoeg is. Hieronder twee voorbeelden van de mailtjes.