Voorlopige uitkomsten 1e ronde Startvragen SecFin staan online

De Startweek van eerste cyclus van Secretarieel & Financieel is voorbij. De voorlopige resultaten zijn erg goed! 81% van de studenten hebben de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag? met JA beantwoord. Aan het eind van de middag zullen de resultaten definitief zijn. Ze zijn voor een deel nu al achter deze link te vinden. Morgen worden de tips verwerkt. Als dat gebeurd is, komt hier ook een link te staan naar de tips. Die link gaat alleen werken voor de docenten van SecFin. Donderdag worden de tips met het team omgezet in acties!

Volgende week eerste cyclus bij Techniek EII en ICT-beheer

De week van 15 tot en met 19 mei wordt de eerste Startweek voor het team van Techniek Electro, Installatie & Infra en het team van ICT-beheer. Vanaf die week wordt het hoogstwaarschijnlijk ook mogelijk om vanuit de laptop de vragen af te nemen. Een instructiefilmpje is achter deze link te vinden.

Bij Techniek EII is Pauline Zweers de kartrekker/regisseur, bij ICT-beheer neemt interim manager Hans Duijndam voorlopig die rol op zich.

Deze week zijn er bij beide teams nog voorbereidende bijeenkomsten waar onder andere op de links links-onderaan deze pagina gewezen wordt. Via de links is de cyclus voor de docenten, en ook voor de studenten, makkelijk te volgen.

 

Startvragen bij team SecFin in de week van 8 mei

In de week van 1 mei wordt de meting van de week van 8 mei aangekondigd tijdens de SLB-lessen van het team secretarieel, financieel en administratief.

De SLB-er bespreekt met de studenten 

  • de reden van deze startvragen, bijvoorbeeld om het onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor de studenten
  • de werkwijze van de cyclus: nu de startvragen en over een paar weken, na het uitvoeren van een teamactie, de checkvragen
  • een verzoek aan de studenten om vooral specifieke tips te geven zodat het team hier een goed actiepunt uit kan halen

Volgende week checkmeting bij Handel

Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar en heeft deze uitgedeeld aan de studenten in de week van 1 mei wordt deze actie nogmaals besproken 

  •  tijdens de SLB les in de wek van 1 mei worden de nieuwe check-vragen aangekondigd bij de studenten in de week van 8 mei.

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd:

  • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
  • 290 studenten reageren op de checkvragen

Donderdag of uiterlijk vrijdag worden de codes bekend gemaakt voor de afname van de checkvragen in de laatste lessen in de week van 8 mei. Zoals gebruikelijk wordt dit herhaald op iedere lesochtend bij de docenten van de laatste lessen.