Uitkomsten FD, GHV en MHS ronde 5t

Afgelopen week en deze week heeft er voor het eerst een tussenmeting plaatsgevonden bij opleidingen Facilitaire Dienstverlening, Gastheervrouw niv2 én niv3 en de eerste twee- en de laatste twee studiejaren van de Middelbare Hotelschool. Maandag volgt de tussenmeting bij LGB en dan is de tussenmeting bij alle opleidingen van het domein Horeca, Bakkerij en Facilitair afgenomen. 

De uitkomsten van de tussenmeting zijn in de staafdiagrammen te vinden achter deze link. Met name de respons is opvallend. Dat de respons bij Bakkerij niv 3 lager is uitgevallen, is te wijten aan een fout bij het genereren van de afnamecodes. Die fout is blijvend hersteld.

Ga met je muis over elke staafdiagram om meer informatie te kunnen zien. Op je tablet kun je met je vinger op de diagram tikken.

De volgende keer gaan we het afnemen van de vragen bundelen. De planning is nu dat we in de eerste week na de kerstvakantie de HJGGV?-vragen gaan voorleggen aan de studenten van de twee bakkerij- en de twee koksopleidingen. En in de tweede week krijgen alle studenten van de andere opleidingen van het domein de vragen voorgeschoteld. De week daarop, op donderdagmiddag, gaan alle opleidingen aan de slag met de feedback van de studenten om aan het eind van de middag te komen tot een aantal feedback acties per opleiding. De acties worden in de week daarna besproken met de studenten tijdens de SLB-lessen. 

Feedback acties formuleren met FD, ronde 5

Terugblik

 • Teksten mailtjes, feedback?
 • Nieuwe cyclus met extra vragen, komende tussenmeting start 21 november
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwantitatief
 • Vorige keer percentage studenten dat herkend versus komende keer, ambitie?
 • Vorige keer respons versus komende keer, ambitie?
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwalitatief (alleen zichtbaar voor de docenten)
 • Vorige keer feedback acties 

Feedback acties voor de komende periode:

 • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 120 keer beantwoord (was afgelopen week 90 keer). Vergeleken met de afgelopen week zijn er volgende keer meer klassen op stage dus 120 is ambitieus "maar we doen het wel".
 • 70% van de studenten herkent dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback. Vorige keer was het 63% "maar ook hier hebben we ambities"
 • De klachten over de Wifi worden doorgegeven aan de Manager Onderwijs en het klachtenformulier dat bij de Manager Onderwijs ligt wordt opnieuw onder aandacht van de studenten gebracht.
 • Aan de studenten wordt gevraagd aandacht te blijven besteden aan het formuleren van de feedback. Vooral als er bij het schrijven weinig woorden worden gebruikt, is het niet altijd duidelijk wat er nu eigenlijk bedoeld wordt of hoe de student het liever zou zien.
 • De docenten gaan bij elke les expliciet vertellen wat het doel van de les is én wat de verbinding van het doel is met de praktijk en het beroep (onderwijs vanuit de beroepscontext). De docenten zorgen ervoor dat de studenten in elke les een inleiding, een middenstuk en een afsluiting herkennen.
 • De feedback acties worden met de studenten tijdens SLB-lessen besproken.


Uitkomst 3e ronde FD

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen voor de derde keer gesteld bij de opleiding Facilitair dienstverlener. De uitkomst is te vinden achter deze link: de kwantitatieve uitkomsten en achter deze link: de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

De tips van de studenten zijn alleen beschikbaar voor de docenten van het domein en en zijn te vinden achter deze link.

Facilitaire Dienstverlening gaat feedback-acties formuleren

Morgenmiddag, donderdag 1 oktober, gaan de docenten die betrokken zijn bij Facilitaire Dienstverlening aan de slag met het bedenken van feedback-acties. 

Achter deze link is deel 3 van de feedback van de studenten te vinden. De link werkt alleen voor docenten van Horeca, Bakkerij en Facilitair. Deel 1 en 2 is voor iedereen beschikbaar achter deze link.

Ik heb de werkwijze t.o.v. de vorige keer aangepast.