Even wat aantallen

Op dit moment is de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag? op ROC Leiden 10409 maal beantwoord en het aantal tips dat de studenten gegeven hebben is minstens zo groot. Bij elkaar draait de cyclus nu bij 53 opleidingen verdeeld over 19 responsgroepen die vallen onder 6 managers die weer vallen onder 3 directeuren.

Uitkomsten Startvragen 7e ronde MHS12

Via deze link kom je bij de staafdiagrammen en histogrammen van Hospitality & Service. De uitkomsten van de 7e Startweek van de Middelbare Hotelschool leerjaar 1 zijn daar in verwerkt. Leerjaar 2 was op stage, dat is één van de redenen dat de respons wat tegenvalt. Het percentage JA-zeggers op de vraag Hebjegenoeggeleerdvandaag? was niet eerder zo goed.

Dit is de link naar de tips. De docenten van MHS12 kunnen ook inloggen op portal.evalytics.nl om de uitkomsten én de tips te zien. Tenminste als alles werkt zoals de bedoeling is. Ik hoor dat graag!!!


Teamacties Secretarieel & Financieel na de eerste Startweek

Tijdens de teamvergadering van SecFin is er gekeken naar de antwoorden op de Startvragen van de studenten vorige week. Uit de feedback van de studenten en uit ambities over de cyclus zelf zijn de volgende acties voortgekomen:

  • De SLB-docenten bespreken de uitkomsten van de Startweek en de teamacties volgende week met de studenten. De feedback zelf wordt niet besproken.
  • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek bij minstens 8 van de 10 laatste lessen de Checkvragen worden gesteld.
  • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek zal blijken dat minstens 65% van de studenten heeft herkend dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback
  • De docenten gaan nog dit studiejaar beginnen met het aanleggen van een verzameling van hun beste lesideeën zodat andere docenten van het team die kunnen overnemen. Aan de studenten wordt gevraagd om meteen hun favoriete lessen als lesidee op te sturen naar lesidee@hjggv.nl. Die ideeën komen in de verzameling lesideeën van de docenten terecht.
  • De docenten laten de studenten zien hoe volgend schooljaar een groot deel van leerpleinen omgezet zal zijn in klaslokalen, net zoals dat nu op de vierde verdieping gebeurd is. Concept plattegronden zijn te vinden achter deze link. Het probleem van de lessen op de leerpleinen en hoe daar het beste van te maken tot aan de zomervakantie komt ook aan de orde.

Uitkomsten Startvragen 1e ronde SecFin

De Startweek van eerste cyclus van Secretarieel & Financieel is voorbij. De resultaten zijn erg goed! 80% van de studenten hebben de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag? met JA beantwoord. De resultaten zijn te vinden achter deze link

De feedback van de studenten is te vinden achter deze link. Die link werkt alleen voor de docenten van SecFin. Donderdag worden de tips met het team omgezet in acties!

De cijferverdeling ziet er zo uit. De groene cijfers zijn van JA-zeggers, de rode van NEE-zeggers.