langs lopen bij de klassen

Het is nodig om bij de klassen tijdens hun laatste les langs te gaan. Om verschillende redenen, ze worden eraan herinnerd en ze zien dat het belangrijk is. Voor de docenten geldt hetzelfde. Is sommige gevallen zie je dat het een onderwerp van gesprek is geweest in de klas. Dat lijkt me prima. Vaak hebben de studenten de vragen dan al beantwoord. 

respondenten heb je niet zomaar

Studenten lijken het niet vanzelfsprekend belangrijk te vinden om de vraag te beantwoorden. En daar waar je docenten vraagt om de studenten een zetje te geven, lijkt het wel alsof er een zekere huivering bestaat om mee te doen. Het is gemakkelijker om docenten te vragen om groepen mee te laten doen waarvan ze verwachten dat ze positiever zullen reageren dan groepen waarvan ze negatieve feedback verwachten.

van wie is de vraag

Is de vraag van de studentenraad? Of is het beter om de vraag van de onderwijsteams te laten zijn? Of is de vraag van de onderwijsmanager die met de uitslag kan monitoren of onderwijsteams aan de slag zijn om de studenttevredenheid te verhogen en daarmee hopelijk ook de kwaliteit van het onderwijs?