Uitkomsten eerste tussenmeting bij VSD

Deze week werd er voor het eerst een tussenmeting gedaan bij de VSD-opleidingen. Na de eerste ronde is besloten de studenten in twee groepen te verdelen nl. Verkoop Specialist niv3 en Verkoop Specialist niv4. Bij de kwantitatieve uitkomsten vind je van de eerste en van de tweede meting de diagrammen, bij de cijferverdelingen zijn bij de tussenmeting voor het eerst de cijfers van niv3 en niv4 uit elkaar gehaald. Dat lukte niet meer met de data van de eerste meting. 

Doordat het om een tussenmeting gaat, hebben de studenten hun feedback alleen in JA of NEE en in een cijfer kunnen uitdrukken.

De respons is een lager dan de vorige keer. Het afnemen is een aantal keer niet doorgegaan. 

Uitkomst 1e ronde Verkoopspecialist Detailhandel

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen voor de eerste keer gesteld bij de opleiding VSD. De ronde is prima verlopen, alle laatste lessen zijn meegenomen.

De uitkomst is te vinden achter deze link: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdeling. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

De tips van de studenten zijn alleen beschikbaar voor de docenten van de opleiding, ze zijn te vinden achter deze link.

ronde 1 bij de opleiding Verkoopspecialist is gestart!

Vorige week zijn de SLB-lessen bezocht om aan de studenten uit te leggen wat de bedoeling is van de hjggv?-cyclus en deze week halen Ria Kleinhans en ik de antwoorden op. Tot nu toe loopt alles volgens plan. Aan het eind van deze week komen de uitkomsten op een eigen plek op deze website te staan. De tips van de studenten komen niet op deze website te staan, wel een link naar de tips maar die gaat alleen werken voor de docenten van de opleiding.

De hjggv? - cyclus bij de opleiding Verkoopspecialist

Komende week start de HJGGV? - cyclus bij de opleiding Verkoopspecialist Detailhandel (VSD). Eerst wordt tijdens de SLB-lessen het hoe en waarom van de cyclus uitgelegd en de cruciale rol die de studenten daarin spelen. In het plaatje hieronder vind je die week terug als week 0.

De week daarna begint de cyclus pas echt. De versie van de cyclus die bij VSD ingezet wordt, is dezelfde als die nu bij HZW draait.

In de linkerkolom van de homepage van deze site kom je, als je naar beneden scrollt, een setje links tegen waarachter alles over de hjggv? - cyclus bij VSD te vinden zal zijn.