nieuwe ronde voor alle Welzijnopleidingen

In de week voor de herfstvakantie is de cyclus weer opgepakt bij Welzijn. De kwalitatieve uitkomsten staan inmiddels online. Ze zijn de moeite van het bekijken waard, er zijn opvallende verschillen met vorig jaar. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. Ga met je muis over de histogrammen om extra informatie te kunnen zien. 

De kwalitatieve uitkomsten, de opmerkingen van de studenten, zijn te vinden achter deze links: SMD/SCM/SCW/JZ, OA, PW/KO (de links werken alleen voor de docenten van Welzijn)

Morgen (di, 25 oktober) gaan de drie teams van Welzijn aan de slag met de feedback. Het is de bedoeling dat aan het eind van de middag uit elk team een aantal feedback acties komen. Die acties komen ook op deze website te staan.

Alle opleidingen van Welzijn weer van start

Komende week wordt bij alle opleidingen van Welzijn tegelijkertijd een start gemaakt met een nieuwe hjggv?-cyclus. Jos Stokman, de regisseur bij Welzijn, heeft voor de docenten in een ppt op een rijtje gezet wat ook weer de bedoeling is van de cyclus. 

Hier en daar zijn verschillen te vinden tussen dit document en hoe de cyclus eigenlijk bedoeld is. Ik ben benieuwd wat dat oplevert of juist niet oplevert. Zoek de verschillen zou ik zeggen. Later meer daarover.

Uitkomsten 3e ronde voor OA, PW en JZ

Vorige week is de derde ronde gestart bij drie opleidingen van Welzijn: Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker en Jeugdzorg. De uitkomsten zijn hier te vinden: de kwalitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

De tips van de studenten vind je via deze links: tips vanuit OA, tips vanuit PW en de tips vanuit JZ (de links werken alleen voor de docenten van het domein).

Uitkomst 2e tussenmeting OA en PW

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de Koningsspelen.

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Uitkomst 2e ronde Pedagogisch Medewerker

Afgelopen week zijn de hjggv?-vragen, incl. de vraag om tips, voor de tweede keer gesteld bij de opleiding PW. De uitkomst van deze ronde, de vorige en de tussenmeting zijn te vinden achter deze links: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.)

Wat opvalt, is dat het percentage JA-zeggers met 12 procentpunten daalt, de tweede fikse daling op een rij, terwijl het gemiddelde cijfer nu juist iets stijgt. 

De tips van de studenten zijn alleen beschikbaar voor de docenten van Welzijn en staan achter deze link.

Eerste tussenmeting bij PW afgerond

De uitkomsten van de eerste tussenmeting bij de opleiding Pedagogisch Medewerker staan online. De resultaten ervan zijn te vinden achter deze twee links: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen 

Er werden deze week bij PW veel toetsen afgenomen. Dat heeft gevolgen gehad voor de uitkomsten. Het aantal JA-zeggers is kleiner en de cijfers zijn lager. Ook de respons is een minder groot deze week. Ook dat heeft deels met de toesten te maken. 

Eerder hadden studenten al eens aangegeven dat de combinatie van toetsen en de hjggv?-vragen geen goed idee is. Als ik me gerealiseerd had dat dit zo'n week was dan had ik het anders gepland. Weer wat geleerd en dat is precies de bedoeling van deze fase.

Introductie van de tussenmeting bij Welzijn

Bij Welzijn zijn we gestart met een zogenaamde tussenmeting. De studenten van SMD krijgen deze week aan het eind van elke laatste les wel de vraag voorgeschoteld of ze die dag genoeg geleerd hebben en of ze een cijfer willen geven voor hoeveel ze geleerd hebben maar er worden geen tips gevraagd. 

De tussenmeting is handig omdat we dan sneller zicht kunnen krijgen of - en hoe - de week die uitgekozen wordt om de hjggv?-vragen te stellen van invloed is op de uitkomsten. Het verwerken van de uitkomsten kost namelijk veel minder tijd als er geen tips bij zijn. Tegelijkertijd bezorgen we de docenten, en de studenten, extra informatie over de stand van zaken tussen twee metingen mét tips door. 

Volgende week komen de Onderwijsassistenten aan de beurt en de week daarna de studenten die de opleiding Pedagogisch Medewerker doen. De opleiding Jeugdzorg doet niet mee. Het aantal studenten is daar ondertussen als gevolg van de examens te klein voor geworden. De opleiding blijft wel mee doen in de normale rondes.

Start bij Welzijn

Gistermiddag was de bijeenkomst voor het team van Welzijn over het uitproberen van de hjggv?-cyclus. In plaats van alleen uitproberen bij een beperkte groep studenten, zoals eerst de bedoeling was, krijgt ook bij Welzijn elke student een week lang de vraag voorgelegd. Bovendien wordt aan het eind van de periode aan het team de vraag “Heb je genoeg geleerd deze periode?” gesteld. 

Anders dan bij Horeca, Bakkerij en Facilitair is het bij Welzijn niet de bedoeling om elke ronde acties te formuleren als reactie op de feedback van de studenten. De onderwijsteams gaan de hjggv?-vragen gebruiken als GPS om te checken of ze goed op weg zijn om de doelstellingen van de teamjaarplannen te realiseren.

Hieronder de aankondiging van de bijeenkomst en uitleg over de cyclus, zoals die in de nieuwsbrief van Welzijn werd opgenomen.