Eerste feedback-acties bij VSD

Afgelopen donderdag hebben de docenten van de opleiding van Verkoopspecialist gekeken naar de feedback die de studenten de week ervoor hebben gegeven via de hjggv?-vragen.
Om meer duidelijkheid te krijgen wat de studenten precies bedoelen met “beter rooster” en “meer uitleg”, twee verzoeken die vaak terugkwamen, wordt tijdens de komende SLB-lessen aan de studenten gevraagd of ze de feedback op juist die punten willen uitwerken. 

Daarnaast komen de volgende punten aanbod op het komende teamoverleg om te zien of er ook acties kunnen geformuleerd die bij alle opleidingen van het domein kunnen worden opgepakt.
 
Rooster:
Roosterbureau vragen aanpassingen te doen voor extreem lange dagen. Max tot 17.00 uur.
Zoeken naar ruimte in de jaarplanning
Roostermaker uitnodigen in de les om uitleg te geven (met oefening van onderwijsconferentie?)
 
Uitleg:
Navragen bij studenten wat er wordt bedoeld.
Voor 11 april de antwoorden omzetten in een actie met het team.

Uitdaging bieden:
Meer afwisseling in didactische vormen. Gebruik maken van quizzen, andere ‘hippe’ werkvormen.

Kunnen formatieve toeten voorwaardelijk worden?
Actie: Team zoekt dit uit en voert het in 2016-1017. Binnen een maand is dit duidelijk.
Bewaker: Iris
 
Structuur in de les.
Iedereen start de les met een leerdoel, iedereen sluit de les af met een evaluatie van de les.
Iedereen geeft in het begin van de les aan hoe de les is ingedeeld.
Bewaker: Anissa
 
Plan storende studenten.
Het team maakt plan hoe om te gaan met storende studenten. (binnen een maand).
Bespreekt het met de studenten. Team houdt zich hieraan.
Bewaker: Iris
 
Rooster bekijken of de generieke vakken over de week verdeeld zijn.
Bewaker: Ria

Tijdens het teamoverleg wordt gekeken of de formulering van de acties hierboven definitief zijn. Een nieuwe versie komt ook weer online te staan.