feedback-acties OAB 1e ronde

De docenten van de opleiding Ondersteunende Administratieve Beroepen hebben vanmiddag de feedback besproken die studenten vorige week bij het beantwoorden van de HJGGV?-vragen hebben gegeven. 
De docenten waren verrast over het praktisch foutloze Nederlands waarin veel van de feedback was opgeschreven. En ze waren blij met het mooie percentage JA-zeggers. 

feedback-actie
De feedback was niet steeds even duidelijk voor de docenten. Als actie is nu het volgende afgesproken: 
Tijden de SLB-lessen wordt aan de studenten gevraagd of zij meer aandacht willen besteden aan het formuleren van de feedback. Ook de JA-zeggers wordt gevraagd feedback te geven.