Voorlopige uitkomsten 1e ronde Startvragen SecFin staan online

De Startweek van eerste cyclus van Secretarieel & Financieel is voorbij. De voorlopige resultaten zijn erg goed! 81% van de studenten hebben de vraag Heb je genoeg geleerd vandaag? met JA beantwoord. Aan het eind van de middag zullen de resultaten definitief zijn. Ze zijn voor een deel nu al achter deze link te vinden. Morgen worden de tips verwerkt. Als dat gebeurd is, komt hier ook een link te staan naar de tips. Die link gaat alleen werken voor de docenten van SecFin. Donderdag worden de tips met het team omgezet in acties!