Mailtje aan Horeca, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening

Meteen aan het begin van periode 3 starten de bakkerij-opleidingen met een nieuwe ronde van de hjggv?-cyclus. Daarna komen de andere opleidingen aan de beurt. De volgorde is dezelfde als in periode 2. Achter deze link bit.ly/cyclushbf is de planning te vinden. De managers onderwijs kiezen er voor om de indeling van de groepen niet te wijzigen. 

Ook de stappen binnen de cyclus blijven hetzelfde:

  • week 1:  afname van de vragen; 
  • week 2:  uitkomsten op de website, tips in de gedeelde werkplek, formuleren van feedback acties
  • week 3:  feedback acties verifiëren tijdens SLB-lessen
  • week 2 t/m 10:  team in actie

In plaats van aan het eind van de laatste les komen we voortaan aan het begin van de laatste les langs met de link naar de vragen. Als dan blijkt dat het handiger is om later terug te komen, bij de praktijklessen zal dat in de regel het geval zijn, wordt meteen een nieuwe tijd afgesproken. Het idee om aan het begin van de laatste les langs te komen, komt bij het team MHS vandaan. Het lijkt ons een prima verbetering. 

De website is ondertussen veranderd van opzet. Met name de wijze van rapporteren is verbeterd. De uitkomsten van het hele domein zijn nu op twee pagina’s te vinden. De pagina’s worden na elke ronde van elke opleiding geupdate. Je vindt de pagina’s voor Horeca, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening hier: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Op 18 februari staat er een plenaire themabijeenkomst gepland waarin we terugkijken op de eerste twee rondes.